“Missie & Visie” 2018-10-15T19:05:01+00:00

“Missie”

Bureau-Actief biedt een begeleide werkplek aan om mensen zich te laten ontplooien op sociaal emotioneel vlak met als doel persoonlijke competenties te vergroten.

“Visie”

Bureau-Actief gelooft dat iedereen een plek moet kunnen hebben binnen het reguliere arbeidsveld. Door middel van de specifieke persoonlijke begeleidingsstijl word een veilig klimaat bereikt. Als iemand zich veilig voelt komen de kwaliteiten die men bezit tot uiting. Bureau-Actief gelooft dat iedereen kwaliteiten heeft en wil hier het accent op leggen. Door naast de bestaande begeleiding voor de deelnemer ook het eigen personeel van het bedrijf te coachen wordt er succes bereikt.